Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Проф. дин Андрей Пантев (род. 1939 г., в с.Раковица, Видинско), един от доайените на българската и европейската историческа наука.

Дипломира се в СУ „Св.Климент Охридски“, специалност история (1961). Доктор (1967), доктор на историческите науки (1984).

Специализира в Англия (1969) и в САЩ (1979).

Научен сътрудник в Института за история на БАН (1967-1974).

Доцент (1975) и професор (1985) в Историческия факултет на Софийския университет.

Преподава История на Балканите в САЩ (1982-1984), чете лекции в множество учебни заведения.

Президент на Българската асоциация за американистика (от 1990).

Депутат в 39-то, 40-то, 41-то Обикновено народно събрание, чието първо тържествено заседание ръководи.

Автор на над 300 публикации на български, руски, английски, испански и немски езици, на 40 книги и десетки монографии и стотици статии, лекционни курсове, редактор и съставител на исторически сборници и енциклопедии.