Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Николай Чергаров (род. 1974 г. в Пазарджик). Завършва Национална художествена академия в София, специалност “Консервация и реставрация” с образователната степен “Магистър-реставратор” (1998).

Член на Съюза на българските художници, секция “Реставрация”.

Член на Асоциацията на реставраторите в България и на Българския национален комитет на Международния съвет на паметниците на културата и забележителностите (ICOMOS). 

Вписан в регистъра на лицата с право да извършват реставрационна и консервационна дейност при Министерство на културата на Република България.

Работи и специализира в областта на консервация и реставрация на движими и недвижими паметници на културата.

Участва в проекти за реставрация на храмове и манастири на Българската православна църква и произведения на изкуството, между които:

  • Реставрация и цялостна позлата на централния иконостас на Катедралния митрополитски храм “Св. Неделя” в София (1995);
  • Реставрация и стенописна украса на църквата “Св. Георги Победоносец”, с. Катуница (1996);
  • Реставрация на стенописна украса на църквата “Св. Успение Богородично” с. Хърлец, общ. Козлодуй (1998);
  • Цялостна реставрация на храма и частично позлатяване на иконостаса в църквата “Св. Николай Чудотворец”, гр. Елин Пелин (1998),
  • зографисване на параклиси “Св. Димитър Солунски” и “Св. Атанасий Велики” в София (1997, 1998);
  • цялостно изписване на стенописи и икони на църква “Св. Георги Победоносец” и прилежащия й параклис  “Св. Николай Софийски”, гр. Пазарджик (2003-2006);
  • цялостно изографисване на параклис “Св. Богородица” в с. Оборище (2020);
  • и други;

Преминава курс на обучение в техниката на изработване и реставрация на изкуствен мрамор (scagliola) в Италия (2012) и един от малцината българи усвоили тази автентична техника;

Член на Съвета на Настоятелите на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” и ръководител на реставраторския екип от учредяването му през 2010 г.;

Удостоен с Кръст “Pro Merito Melitensi” на Суверения Военен Орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта (Грамота на Великия магистър, 2018);

Николай Чергаров е действителен член на Съвета на Настоятелите на Фонда за опазване на историческото наследство “Цар Борис и Царица Иоанна” от учредяването му през 2010 г.

Реставрация на бюст на Н.В. Цар Борис III, извършена от Николай Чергаров.