Цариградско шосе 9 км, 1186 София

ДИРЕКТОР НА ФОНДА

Доц. д-р Ивайло Шалафов

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 

ДВОРЦОВ ПАРАКЛИС

ЦАРСКО ИСТОРИЧЕСКО ОБЩЕСТВО

СЕКРЕТАР НА Н.В. ЦАРЯ

ЦАРСКИ АРХИВ И БИБЛИОТЕКА

 • Петър Бозуков

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

• Стефан Марчев

• Михаил Станков

• Георги Соколов

СЪТРУДНИЦИ И ДОБРОВОЛЦИ

 • Илия Василев
 • Мариян Василев
 • Венелин Табаков
 • Емил Темелков
 • Илинка Чергарова
 • Цецка Ивайлова
 • Радмил Михнев
 • Янко Илиев
 • Жеко Митев
 • Владимир Барлакоски