Цариградско шосе 9 км, 1186 София

ДИРЕКТОР НА ФОНДА

Доц. д-р Ивайло Шалафов

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 

ДВОРЦОВ ПАРАКЛИС

ЦАРСКО ИСТОРИЧЕСКО ОБЩЕСТВО

СЕКРЕТАР НА Н.В. ЦАРЯ

ЦАРСКИ АРХИВ И БИБЛИОТЕКА

  • Петър Бозуков

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

СЪТРУДНИЦИ И ДОБРОВОЛЦИ

  • Емил Темелков
  • Мариян Василев
  • Венелин Табаков
  • Никола Забуртов
  • Янко Илиев
  • Жеко Митев
  • Владимир Барлакоски