Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Драги посетители!
Поради нарастващия брой на Covid-19 и продължената извънредна ситуация планираното отваряне за групови посещения в реставрираните части на Двореца се налага да бъде отложено за по-добри дни!

Съобразно възможностите и обстоятелствата, реставрационните и консервационни дейности се осъществяват по определения от Настоятелството порядък в името на съхраняването на историческото наследство на Третото Българско Царство!

В частта “Виртуална експозиция и архив” продължаваме да публикуваме непознати и интересни исторически документи и артефакти от патримониума на Българската Царска Династия!

За отварянето и реда за организирани групови посещения ще бъдете известени своевременно!
Благодарим Ви!