Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Днес за втори път имахме удоволствието почитаемият доц. д-р Мартин Иванов да ни гостува с две групи свои студенти от Софийския университет “Св. Климент Охридски” да разгледат възстановените салони в Двореца Врана и да се запознаят с историята на Царското семейство! Младежите проявиха жив интерес към чутото и въодушевление от съприкосновението си с нашето достойно минало!Заедно с проф. Евелина Келбечева и нейните студенти от Американския университет в Благоевград преди време и с доц. Иванов отново се договорихме тези посещения и срещи да се превърнат в регулярни!