Цариградско шосе 9 км, 1186 София
Посещение на студенти от АУБГ в Двореца Врана

Днес в историческия дом на Българското Царско семейство – Дворецът Врана, на посещение бяха студенти от Американския университет в Благоевград (AUBG), водени от своя проф. Евелина Келбечева. Тези млади хора от различни краища на Света, които в лекциите при проф. Келбечева са получили основата на своите задълбочени познания по българска история, с интерес слушаха разкази за Двореца и живота на Царското семейство, за ролята на Цар Борис за спасяване на българските евреи, за неговата преждевременна кончина, за реставрацията на отделните салони и дворцовия параклис. Тази първа инициатива за съвместно сътрудничество между Американския университет, в чийто Борд вече 23 години член е Н.Ц.В. Княгиня Мария Луиза и Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” се увенча с успех, предизвика задоволство у всички участници и даде надежда, че ще бъде началото на поредица бъдещи такива срещи и беседи. След Двореца студентите се поклониха на възпоменателната плоча на втория гроб на Цар Борис и посетиха дворцовите оранжерии, в които все още се отглеждат растения от времето на Цар Фердинанд.