Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Днес, по инициатива на г-н Михаил Кунчев, журналист и общественик, действителен член на Царското историческо общество, в историческия дом на Царското семейство – Царски Дворец Врана гостуваха курсанти от Националния военен университет “Васил Левски” във Велико Търново, заедно с началника на висшето училище бриг. генерал Иван Маламов, които имаха възможност да се видят с Негово Величество Царя, който с радост беседва с бъдещите български офицери и ги приветства в бащиния си дом. Генерал Маламов подчерта, че Националния военен университет, като горд наследник на Военното на Негово Величество Училище е продължител на делото на достойните предци! Ген. Маламов връчи на Негово Величество почетния плакет на Университета и нарочен Поздравителен адрес от името на академичната колегия.Младите гости бяха посрещнати от директора на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” доц. д-р Ивайло Шалафов, а административният секретар г-н Мартин Петров, самият той служил в Националната гвардейска част и други военни подразделения, ги разведе из дворцовите салони и ги запозна обстойно с историята на Българската царска династия и живота и делото на Българските царе. След това гостите се поклониха на плочата над втория гроб на Царя и г-н Кунчев, който е утвърден изследовател и познавач на живота на владетеля, им показа други важни и знакови места в дворцовия парк, свързани с живота на Царя-Обединител.