Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Днес, в Царския Дворец Врана се състоя дискусия, посветена на квантовите компютри и технологии, част от годишната среща на International Particle Physics Outreach Group ( IPPOG), която тази година се провежда в България в периода 10-13 май, при домакинството на Sofia Tech Park. По време на дискусията водещи международни специалисти споделиха своите идеи и проучвания в областта на суперкомпютрите, квантовите компютри и технилогии. При откриването на събитието председателят на УС на София Тех Парк Васил Караиванов говори за ролята на Българските Царе Фердинанд I, Борис III и Симеон II за издигането на българската наука и техните лични интереси в различни области на научното познание!