Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Големият приемен салон

Белият Орлеански салон

Централно фоайе с вестибюл

Дворцов вестибюл