Цариградско шосе 9 км, 1186 София

“Царь Борисъ III (1894-1943)”. Документален филм за живота на Царя-Обединител на “Българско дѣло”, 1943 г.