Цариградско шосе 9 км, 1186 София

“Изъ живота на Царскитѣ деца”. Документален филм на “Българско дѣло” за живота на Княз Симеон Търновски и Княгиня Мария Луиза, 1943