Цариградско шосе 9 км, 1186 София

“Дворецът Врана отвътре”, режисьор Кристина Баксанова. Материал на БТВ, посветен на изграждащата се музейна експозиция на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” в Царския Дворец Врана